DELTACO

Deltaco logo
Deltaco var från början ett handelsbolag som grundades i Ludvika 1991. Verksamheten påbörjades 1992 med affärsidén att direktimportera kablar från Taiwan och sälja vidare till företag på den svenska marknaden. Från början var det en begränsad verksamhet som snabbt tog fart och omfattade fler produkter.
 
2007 lanserade Deltaco det egna varumärket DELTACOTM. Flera produkter blev designade, framtagna och utvecklade för DELTACOTM-sortimentet under året.