Grundig                   Grundig AG är ett elektronikföretag från Nürnberg i Tyskland. Grundig grundades av Max Grundig.

                                Företaget slogs om att vara ensamt om att tillverka kassettband.


1930
 startade Max Grundig tillsammans med en kompanjon Radio-Vertrieb Fürth, Grundig & Wurzer, Handel mit Radiogeräten. Framgångarna kom snart då radioapparaterna började bli var mans egendom (se Volksempfänger). Under andra världskriget förlades produktionen ute på landet då Fürth och Nürnbergbombades av allierat flyg. När man inte längre kunde nytillverka reparerade man radioapparater. Då det förbud som efter kriget utfärdats av de allierade mot radioapparater hävdes kunde Grundig snabbt sälja apparater och lade grunden till de nya framgångarna.

Efter kriget breddade man utbudet och fick framgångar både inom professionell och konsumentorienterad elektronik. På radio och TV för hemmen blev företaget ett av de ledande märkena i Europa. Under 1970-talet följde sämre tider då man gjorde felsatsningar och fick hård konkurrens från asiatiska tillverkare. Försök till allianser med asiatiska tillverkare och det egna videosystemet misslyckades. 1984 sålde Max Grundig företaget till Philips och lämnade företaget en kort tid därefter.